?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 公司动?- 荆州市环星传媒广告有限公?/title> <link type="text/css" href="/template/NEST70001/lib/base.css" rel="stylesheet" /> <link type="text/css" href="/template/NEST70001/lib/style.css" rel="stylesheet" /> <script src="/template/NEST70001/js/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script src="/template/NEST70001/js/foucsbox.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top wfixed"> <div class="topNav pr Radius"> <span style="float:left;">荆州市环星传媒广告有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">荆州q告公司</a>?a href="/supply/">荆州营销zd{划</a>?a href="/news/">荆州房地产公x动策?/a>{相关信息发布和行业资讯,敬请x!</span> <div class="topNavSe Radius fl" style='float:right;'> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/33264/stat/"></script> </div> </div> <div class="topCen clearfix"> <div class="fl logo"> <H4> <img src="/uploads/logo/20180531034140.jpg" alt="荆州市环星传媒广告有限公? /></H4> </div> <div class="fr topCenR"> <div class="tel clearfix"> <h5 class="fl mt5"> <img src="/template/NEST70001/images/tel.jpg" /></h5> <h3 class="fl ml5"> <p class="fs14 font_w col_6">免费咨询热线</p> <p class="fs24 font_a col_d8 fb">15827725888</p></h3> </div> <div class="search fl"> <script type="text/JavaScript">function Seach() { var t = $(".select_showbox").text(); if (t == "站外") { document.getElementById("formSeach").action = "http://www.yiyeso.net/s.asp"; } else { document.getElementById("formSeach").action = "/key.aspx"; } }</script> <Form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" value="误入关键词搜烦" onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text fl" /> <div class="search_select fl"> <select name="nest" id="search"> <option value="0">站内</option> <option value="1">站外</option></select> </div> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/NEST70001/images/search_button.jpg" class="search_button"></Form> </div> </div> </div> </div> <div class="menu font_w fs16 mt10"> <div class="wfixed"> <ul> <li> <a rel="nofollow" href="/">首页</a></li> <li> <a rel="nofollow" href="/about/">走进我们</a></li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/">服务目</a></li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/">新闻资讯</a></li> <li> <a rel="nofollow" href="/download/">客户案例</a></li> <li> <a rel="nofollow" href="/about/about2.html">合作伙伴</a></li> <li> <a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div style="width:100%;overflow-x:hidden;"> <div style="width:1000px;margin:0 auto;"> <div style="width:1920px; height:500px; margin-left:-460px;"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgwidth=1920; var adimgheight=500; var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20180605062545.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180605062631.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20180605062605.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="'+adimgwidth+'" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> </div> </div> <div class="main clearfix wfixed"> <div class="fl insLeft font_w"> <div class="asidePro insAside"> <div class="tit tac pr"> <span class="fs22 font_w">新闻列表</span> <p class="fs16 font_a">NEWS LIST</p> <em class="pa line"></em> </div> <dl class="fs14 tac mt15"> <dt> <a href="/news/gsdt/" title="公司动?>公司动?/a></dt> <dt> <a href="/news/hyzx/" title="行业资讯">行业资讯</a></dt></dl> </div> <div class="asideCotact insAside mt30"> <div class="tit tac pr"> <span class="fs22 font_w">联系我们</span> <p class="fs16 font_a">CONTACT US</p> <em class="pa line"></em> </div> <ul class="fs14 mt15"> <li>荆州市环星传媒广告有限公?/li> <li>联系人:汪先?/li> <li>电话Q?5827725888</li> <li>传真Q?716-8216786</li> <li>邮箱Q? <a rel="nofollow" href="mailto:2729636718@qq.com" rel="nofollow">2729636718@qq.com</a></li> <li>|址Q? <a rel="nofollow" href="http://www.3149827.live" rel="nofollow">www.3149827.live</a></li> <li>地址Q荆州市沙市北京中\华信q场三楼</li></ul> </div> </div> <div class="fr insRight"> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">新闻资讯</span> <b class="fr">您现在的位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/news/gsdt\">公司动?/a></b></div> <div class="insNews clearfix pt10 fs14 font_w"> <ul> <li> <span class="time tac font_a"> <p class="year">2019-03-28</p> <p class="day">2019-03-28</p></span> <h3> <a href="/news/70.html" title="武汉zd{划公司告诉大家公司晚会zd应该如何{划">武汉zd{划公司告诉大家公司晚会zd应该如何{划</a> <b>武汉zd{划公司告诉大家公司晚会zd应该如何{划  现在Q很多单位会l织晚会zdQ一场好的晚会可以让员工感受C业文化,甚至可以凝聚团队。一般,q样的晚会会交给W三方策划公司,他们会经q系l的、规范的、有序的{划Q是整场晚会可能达到较好的效果Q武汉活动策划公...</b> </h3> </li> <li> <span class="time tac font_a"> <p class="year">2019-03-14</p> <p class="day">2019-03-14</p></span> <h3> <a href="/news/67.html" title="荆州房地产活动策划公司关于演出活动中需要注意的问题提醒">荆州房地产活动策划公司关于演出活动中需要注意的问题提醒</a> <b>荆州房地产活动策划公司关于演出活动中需要注意的问题提醒 现在无论是什么公叔R会在q节的时候D办一些演出或者活动,用来~解员工们紧张的工作以及生活节奏Q同时也可以很好的传承企业文化,大家丑֊q类似的zd吗?在D办演出活动中需要注意哪些问题呢Q下面我们一h看看Q?..</b> </h3> </li> <li> <span class="time tac font_a"> <p class="year">2018-12-13</p> <p class="day">2018-12-13</p></span> <h3> <a href="/news/58.html" title="荆州房地产活动策划浅谈提升策划能力的Ҏ">荆州房地产活动策划浅谈提升策划能力的Ҏ</a> <b>荆州房地产活动策划浅谈提升策划能力的Ҏ下面p州房Czd{划来告诉大家怎样提升{划能力Q希望对大家有所帮助。一、加强学习策划工作是一Ҏ具创造力的工作,你一定要不断的学习,不断的丰富你的知识面Q了解和掌握Ҏ面面的知识,只有q样你才可以应对不同的活动和要求...</b> </h3> </li> <li> <span class="time tac font_a"> <p class="year">2018-12-10</p> <p class="day">2018-12-10</p></span> <h3> <a href="/news/57.html" title="荆州会展设计分n展台设计的几个妙?>荆州会展设计分n展台设计的几个妙?/a> <b>荆州会展设计分n展台设计的几个妙招荆州会展设计告诉大家展台搭计过E中有很多需要注意和涉及{划的部分,那么我们怎么利用一些小妙招快速完成呢Q下文介l?.昄的标C。一个公司的名字一定要在展台较醒目较显眼的地方昄Q好让\q的参观者一眼就看清楚公司的名字Q对...</b> </h3> </li> <li> <span class="time tac font_a"> <p class="year">2018-11-28</p> <p class="day">2018-11-28</p></span> <h3> <a href="/news/56.html" title="荆州q告设计公司说说囑Ş创意在专业广告中的表现Ş?>荆州q告设计公司说说囑Ş创意在专业广告中的表现Ş?/a> <b>荆州q告设计公司说说囑Ş创意在专业广告中的表现Ş式荆州广告设计公司告诉大家简z准的囑Ş设计相对于复杂的囑Ş设计视觉冲击力强Q创意图形设计追求的是以较简z有效的元素来表现富有深d늚主题。优U的广告设计作品不需要文字说明和注释Q可以快速让人理解广告设计的意图...</b> </h3> </li> <li> <span class="time tac font_a"> <p class="year">2018-11-19</p> <p class="day">2018-11-19</p></span> <h3> <a href="/news/55.html" title="荆州q告公司介绍囑Ş创意在广告设计中的表现手?>荆州q告公司介绍囑Ş创意在广告设计中的表现手?/a> <b>荆州q告公司介绍囑Ş创意在广告设计中的表现手法荆州广告公司告诉大家图形在信息传达的过E中扮演极其重要的角Ԍ它不受Q何语a的限Ӟ能直观准的传递所要表辄信息。在信息化时代的今天Q图形已l成为广告设计中不可取代的一部分。专业广告设计中的图形就是要创造一个具?..</b> </h3> </li> <li> <span class="time tac font_a"> <p class="year">2018-11-13</p> <p class="day">2018-11-13</p></span> <h3> <a href="/news/54.html" title="武汉房地产活动策划分享礼仪模特该注意的礼仪规?>武汉房地产活动策划分享礼仪模特该注意的礼仪规?/a> <b>武汉房地产活动策划分享礼仪模特该注意的礼仪规范武汉房Czd{划介绍到在丑֊zd的时候,zd场地比较大,或活动项目比较多Q需要有CgA模特负责引导。在引导q程中,CgA模特要注意礼仪规范,从而给来宾留下良好的印象?.在引路的时候,要注意手势,食指以下靠拢Q拇指向...</b> </h3> </li> <li> <span class="time tac font_a"> <p class="year">2018-11-05</p> <p class="day">2018-11-05</p></span> <h3> <a href="/news/53.html" title=" 荆州zd{划的重要?该怎么{划有吸引力的庆典活动呢"> 荆州zd{划的重要?该怎么{划有吸引力的庆典活动呢</a> <b>荆州zd{划的重要?该怎么{划有吸引力的庆典活动呢荆州zd{划告诉大家现在大大小的活动都会有专业的策划,也意识到zd{划的重要性,好的zd{划不但可以提高市场的占有率Q而且q可以提高企业的知名度及品牌的美誉度。每丑֊一场活动,都要有一个明的目标。就像一?..</b> </h3> </li></ul> </div> <div class="cms_page fr mt10 tac fs16 font_a"> <ul><li class="previous_s">上一?/li> <li class="pages_solid">1</li> <li class="pages_hollow"><a href="News_2.html" >2</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_3.html" >3</a></li> <li class="next"><a href="News_2.html">下一?/a></li></ul></div> </div> </div><div class="foot font_w "> <div class="ftNav"> <div class="wfixed clearfix fs14"> <ul> <li> <a rel="nofollow" href="/">首页 <em></em></a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/about/">走进我们 <em></em></a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/">新闻资讯 <em></em></a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/">服务目 <em></em></a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们 <em></em></a> </li> <li> <a href="/sitemap.html">|站地图 <em></em></a> </li> <li> <a href="/sitemap.xml">XML <em></em></a> </li> <li> <a href="/changecity.html">城市分站 <em></em></a> </li> <li> <a href="/4g/">手机|站 <em></em></a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="#">q回剙</a></li> </ul> </div> </div> <div class="ftCon clearfix wfixed"> <div class="ftLogo fl"> <img src="/template/NEST70001/images/ftLogo.png" /></div> <div class="bottom fl"> <p>Copyright© www.3149827.live( <a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 荆州市环星传媒广告有限公?/p>荆州房地产活动策划哪家好Q供应订做多钱Q荆州大型活动策划怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供荆州活动策划公司、十堰广告公司、荆州房Czd{划、荆州广告设计公司等品质优良的品及报h,Ƣ迎来电生定制! <p>热门城市推广: <b class="ml15"></b></p> <div> <div class="cnzz fl"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1273767654'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1273767654%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <div style="fl"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2017-12-14/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script>Powered by <a rel="nofollow" title="企业pȝ" target="_blank">{l</a> <a rel="nofollow" target="_blank">鄂ICP?8008612?1</a></div> </div> </div> <div class="ftEwm tac fr"> <img src="/template/NEST70001/images/ewm.png" width="100" height="100"> <p>手机|站二维?/p> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <script src="/template/NEST70001/js/select.js"></script> <script>$(function() { $(".asidePro dt a").each(function() { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(".asidePro dt a").removeClass('cur'); $(this).addClass('cur'); return false; } }); $(".ftNav li a").hover(function() { $(".ftNav li a").removeClass("ftCur"); $(this).addClass("ftCur"); }); $(".ftNav li a").each(function() { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(this).addClass('ftCur'); return false; } }); $(".insPro .insProLi").hover(function() { $(this).find("h5 img").stop().animate({ "width": "255px", "height": "199px", "left": "-10px", "top": "-10px" }, 500); $(this).find("h3 a").addClass("cur"); }, function() { $(this).find("h5 img").stop().animate({ "width": "235px", "height": "179px", "left": "0px", "top": "0px" }, 500); $(this).find("h3 a").removeClass("cur"); }); })</script> <!--[if lt IE 9]> <style type="text/css">.Radius{ behavior: url(/template/NEST70001/js/PIE.htc); }</style> <![endif]--> <script>$(function() { $(".insNews ul li").each(function() { var uploadTime1 = $(this).find("p.year").text(); var uploadYear = uploadTime1.substring(4, 0); $(this).find("p.year").text(uploadYear); var uploadTime2 = $(this).find("p.day").text(); var uploadDay = uploadTime2.substring(5); $(this).find("p.day").text(uploadDay); }); })</script> <a href="http://www.3149827.live/"><span class="STYLE1">©</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.336913.tw">ֲַȫıͶ</a> <a href="http://www.464990.tw">Ʊѯ</a> <a href="http://www.liatea.tw">Ϻʱʱֻͼ</a> <a href="http://www.452285.tw">ô8</a> <a href="http://www.383810.tw">Ͽ10ֲַͼ</a> <a href="http://www.bqhguo.tw">ʸ31ѡ7н</a> <a href="http://www.268253.tw"></a> <a href="http://www.139899.tw">2ֲ</a> <a href="http://www.238182.tw">㽭20ѡ5Ԥר</a> <a href="http://www.figqxh.tw">һֿ3</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>