?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 荆州q告公司q活动策划怎么?- 荆州市环星传媒广告有限公?/title> <meta name="Keywords" content="荆州q告公司"> <link type="text/css" href="/template/NEST70001/lib/base.css" rel="stylesheet" /> <link type="text/css" href="/template/NEST70001/lib/style.css" rel="stylesheet" /> <script src="/template/NEST70001/js/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script src="/template/NEST70001/js/foucsbox.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top wfixed"> <div class="topNav pr Radius"> <span style="float:left;">荆州市环星传媒广告有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">荆州q告公司</a>?a href="/supply/">荆州营销zd{划</a>?a href="/news/">荆州房地产公x动策?/a>{相关信息发布和行业资讯,敬请x!</span> <div class="topNavSe Radius fl" style='float:right;'> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/33264/stat/"></script> </div> </div> <div class="topCen clearfix"> <div class="fl logo"> <div> <img src="/uploads/logo/20180531034140.jpg" alt="荆州市环星传媒广告有限公? /></div> </div> <div class="fr topCenR"> <div class="tel clearfix"> <h5 class="fl mt5"> <img src="/template/NEST70001/images/tel.jpg" /></h5> <h3 class="fl ml5"> <p class="fs14 font_w col_6">免费咨询热线</p> <p class="fs24 font_a col_d8 fb">15827725888</p></h3> </div> <div class="search fl"> <script type="text/JavaScript">function Seach() { var t = $(".select_showbox").text(); if (t == "站外") { document.getElementById("formSeach").action = "http://www.yiyeso.net/s.asp"; } else { document.getElementById("formSeach").action = "/key.aspx"; } }</script> <Form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" value="误入关键词搜烦" onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text fl" /> <div class="search_select fl"> <select name="nest" id="search"> <option value="0">站内</option> <option value="1">站外</option></select> </div> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/NEST70001/images/search_button.jpg" class="search_button"></Form> </div> </div> </div> </div> <div class="menu font_w fs16 mt10"> <div class="wfixed"> <ul> <li> <a rel="nofollow" href="/">首页</a></li> <li> <a rel="nofollow" href="/about/">走进我们</a></li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/">服务目</a></li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/">新闻资讯</a></li> <li> <a rel="nofollow" href="/download/">客户案例</a></li> <li> <a rel="nofollow" href="/about/about2.html">合作伙伴</a></li> <li> <a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div style="width:100%;overflow-x:hidden;"> <div style="width:1000px;margin:0 auto;"> <div style="width:1920px; height:500px; margin-left:-460px;"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgwidth=1920; var adimgheight=500; var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20180605062545.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180605062631.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20180605062605.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="'+adimgwidth+'" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> </div> </div> <div class="main clearfix wfixed"> <div class="fl insLeft font_w"> <div class="asidePro insAside"> <div class="tit tac pr"> <span class="fs22 font_w">新闻列表</span> <p class="fs16 font_a">NEWS LIST</p> <em class="pa line"></em> </div> <dl class="fs14 tac mt15"> <dt> <a href="/news/gsdt/" title="公司动?>公司动?/a></dt> <dt> <a href="/news/hyzx/" title="行业资讯">行业资讯</a></dt></dl> </div> <div class="asideCotact insAside mt30"> <div class="tit tac pr"> <span class="fs22 font_w">联系我们</span> <p class="fs16 font_a">CONTACT US</p> <em class="pa line"></em> </div> <ul class="fs14 mt15"> <li>荆州市环星传媒广告有限公?/li> <li>联系人:汪先?/li> <li>电话Q?5827725888</li> <li>传真Q?716-8216786</li> <li>邮箱Q? <a rel="nofollow" href="mailto:2729636718@qq.com" rel="nofollow">2729636718@qq.com</a></li> <li>|址Q? <a rel="nofollow" href="http://www.3149827.live" rel="nofollow">www.3149827.live</a></li> <li>地址Q荆州市沙市北京中\华信q场三楼</li></ul> </div> </div> <div class="fr insRight"> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">新闻详情</span> <b class="fr">您现在的位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/news/hyzx/">行业资讯</a> > 详细内容</b></div> <div class="insNewsArti clearfix pt10 font_w"> <h1 class="tac fs20">荆州q告公司q活动策划怎么?/h1> <h3 class="tac"> <span>来源Q?a href='http://www.3149827.live/news/82.html'>http://www.3149827.live/news/82.html</a></span> <span>发布旉Q?020-01-15</span></h3> <div class="con mt10 fs14"> <p><b><a href="http://www.3149827.live/" target="_blank" style="font-weight:bold">荆州q告公司</a></b>q?a href="http://www.3149827.live/hdch/" target="_blank">zd{划</a>怎么?br /> 一个活动应该如何策划?有什么需要注意的Q下面就?b>荆州<a href="http://www.3149827.live/supply/23.html" target="_blank">q告公司</a></b>一h了解一下吧?br /> Q?Q一个活动名字很重要<br /> 在策划活动的时候,一个合适的名字非常重要。可以是一些非帔R大上的,比如冠以“全球”这L名号的;也可以是一些比较有悬念Q能引vZ探烦的欲望的{。如果活动名字本w就毫无新意Q估计消费者也没有l箋了解下去的欲望了?br /> Q?Q活动时间最好是固定<br /> 既然是做zd营销Q就要把它做成一个常态化的事情,每年丑֊的时间最好是固定的。就不能做到每q都固定在同一天,也要相差不多。这样一来,Z心中有了一个这L概念Q每q到了这个时间段之后Qh们就会对该活动翘首以盹{?br /> 而这一点在媒体斚w体现得也是比较明昄。媒体最重要的一点就是时效性,一个东西如果别人都报道出来了,你再L道,那意义就不大了。如果你{划的活动的旉每年都是固定的,那么在这之前Q媒体就会争相报道你的活动,比如预测zd内容啊什么的。如此一来,不用再打q告Q媒体已l把我们前期的宣传做好了。而固定的旉也更有利于我们品牌媄响力的Ş成?br /> Q?Q内容设|悬?br /> 管我们每年的活动时间可以设定ؓ固定的,但是zd的内容肯定是不同的。最好在内容斚w讄一些悬念,量保密Q不要让Z一看活动标题就猜到了活动的内容Q如此一来没有神U感了,Z的期待心理也׃Z?br /> Q?Q制造噱?br /> 刉噱头的目的Q无非是Z更好的媒体传播。而制造噱头的方式Q也可以有很多种。比如虚实结合就是其中的一U。在前期宣传的时候,可以有意无意的释攑և一些消息,如果是比较有爆炸性的Q媒体就会争相报道。而作ZD办活动主题的我们Q也可以选择不予回应。炒得越热,我们此次的活动营销׃成功?br /> 当然Q这里需要坚持一个原则,不要L“欺骗”大Ӟ谁都不是d?br /> Q?Q品思维做活?br /> zd要选好切入点,保能给zd参与者带来实实在在的利益Q要么是技术方面的Q要么是实际利益斚w的,让他们觉得不参加此次zd是一个很大的损失。在q个基础上,可以利用产品思维Q通过卖票刉稀~感{方式都可以借鉴?br /> <img src="/uploads/image/20180601/20180601101609_3456.jpg" alt="" /><br /> 以上是<b>荆州q告公司</b>带来的活动策划怎么做相关知识,希望可以帮到大家Q?br /></p> </div> <div class="newArtiNext mt10"><div>上一?<a href="83.html">荆州zd{划公司q开业活动策划应该怎么?/a></div> <div>下一?<a href="81.html">荆州q告公司分nq会{划有哪些新形势</a></div> </div> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%be%a3%d6%dd%b9%e3%b8%e6%b9%ab%cb%be'>荆州q告公司</a>,<a href='/key.aspx?k=%be%a3%d6%dd%b9%e3%b8%e6%b9%ab%cb%be%b5%e7%bb%b0'>荆州q告公司电话</a>,<a href='/key.aspx?k=%be%a3%d6%dd%b9%e3%b8%e6%b9%ab%cb%be%b1%a8%bc%db'>荆州q告公司报h</a>,</div></div> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">相关新闻</span></div> <div class="artiNews clearfix pt10 fs14 font_w"> <ul> <li> <a rel="nofollow" href="/news/82.html">荆州q告公司q活动策划怎么?/a> <span>2020-01-15</span></li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/81.html">荆州q告公司分nq会{划有哪些新形势</a> <span>2020-01-08</span></li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/80.html">荆州q告公司q大型活动需要提前多久策划及zd执行</a> <span>2020-01-08</span></li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/77.html">荆州q告公司分nzd{划Ҏ的要?/a> <span>2019-12-27</span></li></ul> </div> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">相关产品</span></div> <div class="insPro clearfix tac pt10"> <div class="insProLi"> <h5> <a rel="nofollow" href="/supply/23.html" title="q告公司"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/33264/201805281750003553326448405.jpg?path=www.3149827.live/uploads/cp/201805281750003553326448405.jpg" width="235" height="179" /></a></h5> <h3> <a href="/supply/23.html" title="q告公司">q告公司</a></h3> </div></div> </div> </div><div class="foot font_w "> <div class="ftNav"> <div class="wfixed clearfix fs14"> <ul> <li> <a rel="nofollow" href="/">首页 <em></em></a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/about/">走进我们 <em></em></a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/">新闻资讯 <em></em></a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/">服务目 <em></em></a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们 <em></em></a> </li> <li> <a href="/sitemap.html">|站地图 <em></em></a> </li> <li> <a href="/sitemap.xml">XML <em></em></a> </li> <li> <a href="/changecity.html">城市分站 <em></em></a> </li> <li> <a href="/4g/">手机|站 <em></em></a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="#">q回剙</a></li> </ul> </div> </div> <div class="ftCon clearfix wfixed"> <div class="ftLogo fl"> <img src="/template/NEST70001/images/ftLogo.png" /></div> <div class="bottom fl"> <p>Copyright© www.3149827.live( <a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 荆州市环星传媒广告有限公?/p>荆州房地产活动策划哪家好Q供应订做多钱Q荆州大型活动策划怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供荆州活动策划公司、十堰广告公司、荆州房Czd{划、荆州广告设计公司等品质优良的品及报h,Ƣ迎来电生定制! <p>热门城市推广: <b class="ml15"></b></p> <div> <div class="cnzz fl"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1273767654'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1273767654%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <div style="fl"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2017-12-14/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script>Powered by <a rel="nofollow" title="企业pȝ" target="_blank">{l</a> <a rel="nofollow" target="_blank">鄂ICP?8008612?1</a></div> </div> </div> <div class="ftEwm tac fr"> <img src="/template/NEST70001/images/ewm.png" width="100" height="100"> <p>手机|站二维?/p> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <script src="/template/NEST70001/js/select.js"></script> <script>$(function() { $(".asidePro dt a").each(function() { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(".asidePro dt a").removeClass('cur'); $(this).addClass('cur'); return false; } }); $(".ftNav li a").hover(function() { $(".ftNav li a").removeClass("ftCur"); $(this).addClass("ftCur"); }); $(".ftNav li a").each(function() { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(this).addClass('ftCur'); return false; } }); $(".insPro .insProLi").hover(function() { $(this).find("h5 img").stop().animate({ "width": "255px", "height": "199px", "left": "-10px", "top": "-10px" }, 500); $(this).find("h3 a").addClass("cur"); }, function() { $(this).find("h5 img").stop().animate({ "width": "235px", "height": "179px", "left": "0px", "top": "0px" }, 500); $(this).find("h3 a").removeClass("cur"); }); })</script> <!--[if lt IE 9]> <style type="text/css">.Radius{ behavior: url(/template/NEST70001/js/PIE.htc); }</style> <![endif]--> <a href="http://www.3149827.live/"><span class="STYLE1">©</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.laipam.tw">30ѡ5175ڿ</a> <a href="http://www.953601.tw">gt</a> <a href="http://www.533959.tw">Ʊƽ̨ĸ</a> <a href="http://www.fskrbf.tw">11ѡͼ</a> <a href="http://www.217060.tw">ţ</a> <a href="http://www.773950.tw">pk10ͼ</a> <a href="http://www.538364.tw">11ѡ5</a> <a href="http://www.wmamtw.tw">11ѡ5տ</a> <a href="http://www.764921.tw">ɹʮһѡapp׿</a> <a href="http://www.576995.tw">Ϻʱʱֲʾ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>