?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 荆州房地产活动策划公司简q房C开盘活动怎么{划 - 荆州市环星传媒广告有限公?/title> <meta name="Keywords" content="荆州房地产活动策?> <link type="text/css" href="/template/NEST70001/lib/base.css" rel="stylesheet" /> <link type="text/css" href="/template/NEST70001/lib/style.css" rel="stylesheet" /> <script src="/template/NEST70001/js/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script src="/template/NEST70001/js/foucsbox.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top wfixed"> <div class="topNav pr Radius"> <span style="float:left;">荆州市环星传媒广告有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">荆州q告公司</a>?a href="/supply/">荆州营销zd{划</a>?a href="/news/">荆州房地产公x动策?/a>{相关信息发布和行业资讯,敬请x!</span> <div class="topNavSe Radius fl" style='float:right;'> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/33264/stat/"></script> </div> </div> <div class="topCen clearfix"> <div class="fl logo"> <div> <img src="/uploads/logo/20180531034140.jpg" alt="荆州市环星传媒广告有限公? /></div> </div> <div class="fr topCenR"> <div class="tel clearfix"> <h5 class="fl mt5"> <img src="/template/NEST70001/images/tel.jpg" /></h5> <h3 class="fl ml5"> <p class="fs14 font_w col_6">免费咨询热线</p> <p class="fs24 font_a col_d8 fb">15827725888</p></h3> </div> <div class="search fl"> <script type="text/JavaScript">function Seach() { var t = $(".select_showbox").text(); if (t == "站外") { document.getElementById("formSeach").action = "http://www.yiyeso.net/s.asp"; } else { document.getElementById("formSeach").action = "/key.aspx"; } }</script> <Form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" value="误入关键词搜烦" onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text fl" /> <div class="search_select fl"> <select name="nest" id="search"> <option value="0">站内</option> <option value="1">站外</option></select> </div> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/NEST70001/images/search_button.jpg" class="search_button"></Form> </div> </div> </div> </div> <div class="menu font_w fs16 mt10"> <div class="wfixed"> <ul> <li> <a rel="nofollow" href="/">首页</a></li> <li> <a rel="nofollow" href="/about/">走进我们</a></li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/">服务目</a></li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/">新闻资讯</a></li> <li> <a rel="nofollow" href="/download/">客户案例</a></li> <li> <a rel="nofollow" href="/about/about2.html">合作伙伴</a></li> <li> <a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div style="width:100%;overflow-x:hidden;"> <div style="width:1000px;margin:0 auto;"> <div style="width:1920px; height:500px; margin-left:-460px;"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgwidth=1920; var adimgheight=500; var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20180605062545.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180605062631.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20180605062605.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="'+adimgwidth+'" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> </div> </div> <div class="main clearfix wfixed"> <div class="fl insLeft font_w"> <div class="asidePro insAside"> <div class="tit tac pr"> <span class="fs22 font_w">新闻列表</span> <p class="fs16 font_a">NEWS LIST</p> <em class="pa line"></em> </div> <dl class="fs14 tac mt15"> <dt> <a href="/news/gsdt/" title="公司动?>公司动?/a></dt> <dt> <a href="/news/hyzx/" title="行业资讯">行业资讯</a></dt></dl> </div> <div class="asideCotact insAside mt30"> <div class="tit tac pr"> <span class="fs22 font_w">联系我们</span> <p class="fs16 font_a">CONTACT US</p> <em class="pa line"></em> </div> <ul class="fs14 mt15"> <li>荆州市环星传媒广告有限公?/li> <li>联系人:汪先?/li> <li>电话Q?5827725888</li> <li>传真Q?716-8216786</li> <li>邮箱Q? <a rel="nofollow" href="mailto:2729636718@qq.com" rel="nofollow">2729636718@qq.com</a></li> <li>|址Q? <a rel="nofollow" href="http://www.3149827.live" rel="nofollow">www.3149827.live</a></li> <li>地址Q荆州市沙市北京中\华信q场三楼</li></ul> </div> </div> <div class="fr insRight"> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">新闻详情</span> <b class="fr">您现在的位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/news/hyzx/">行业资讯</a> > 详细内容</b></div> <div class="insNewsArti clearfix pt10 font_w"> <h1 class="tac fs20">荆州房地产活动策划公司简q房C开盘活动怎么{划</h1> <h3 class="tac"> <span>来源Q?a href='http://www.3149827.live/news/79.html'>http://www.3149827.live/news/79.html</a></span> <span>发布旉Q?020-01-02</span></h3> <div class="con mt10 fs14"> <p><b><a href="http://www.3149827.live/" target="_blank" style="font-weight:bold">荆州房地产活动策?/a></b>公司q房C开盘活动怎么{划<br />       q断旉来,全国房地产市场普遍回暖,部分城市房h爆发。可以说Q国内房C市场已经完全恢复。然而,随着外部房地产市场的变化Q预计它受到外部媄响,q将形成“蝴蝶效应”。房C政策的频J变化给房地产开发商?a href="http://www.3149827.live/hdch/" target="_blank">zd{划</a>公司带来了很大的问题。拿到相兌书就要开盘,准备旉仓促Q但是活动质量却不能太低Q那么,怎样才能在短旉内策划一场高逼格的房C开盘活动策划呢Q下?b>荆州?a href="http://www.3149827.live/supply/27.html" target="_blank">Czd{划</a></b>公司讲解一下相关的zd{略?br />        1、推盘策?br /> 鉴于本期开盘的条gQ我们制定了有针Ҏ的推盘{略Q以实现良好的销售和佳的发展效益?br />        2、h位策?br /> <p> 遵@住房的阶D,以掌握市Z动权q获得佳的发展效益。如果匆忙推出,不利于q求佛_益,q不利于后箋推广。然后它是什么时候推出精品上市的背面Q特别是看阶D늚W二阶段Qhg涨的好处Q但不迟于开q的W三阶段。在Ҏ情况下,hl箋上涨Q房C市场来热Q发展资金返q,然后三期推进可以q作?</p> <p> 销售控制应该是q一时期的主要策略之一?</p>        3、h格策?br /> 无论大小环境如何Q近q来房地产市场的反弹难以逆{。由于阶D很受欢q,h相对q稳以迎合市场。但是,必须提高W二阶段的h|q应在迎合市场的基础上采取主动。我们应该相信,在目前的情况下,q所房子不是出售。具体的h上涨已得到双方的认?br />        4、效益目?br /> W二阶段的目标h格应与阶D늚速度不同。在q求一定程度的净化的同时Q有必要其益处,即经效益。我们必达成共识,即第二阶Dhg会单独追求效率,即市场略微低迷Q我们的利润目标也不会改变。耐心必须耐心Q耐心是机会,Z是有益的。应该指出,q个Z已经初具规模?br /> <img src="/uploads/image/20180601/20180601101609_3456.jpg" alt="" /><br /> 以上是<b>荆州房地产活动策?/b>公司带来的相关知识了Q希望可以帮到大Ӟ<br /></p> </div> <div class="newArtiNext mt10"><div>上一?<a href="80.html">荆州q告公司q大型活动需要提前多久策划及zd执行</a></div> <div>下一?<a href="78.html">荆州zd{划公司分n宴会{划应该如何q行</a></div> </div> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%be%a3%d6%dd%b7%bf%b5%d8%b2%fa%bb%ee%b6%af%b2%df%bb%ae'>荆州房地产活动策?/a>,<a href='/key.aspx?k=%be%a3%d6%dd%b7%bf%b5%d8%b2%fa%bb%ee%b6%af%b2%df%bb%ae%bc%db%b8%f1'>荆州房地产活动策划h?/a>,<a href='/key.aspx?k=%be%a3%d6%dd%b7%bf%b5%d8%b2%fa%bb%ee%b6%af%b2%df%bb%ae%b9%ab%cb%be'>荆州房地产活动策划公?/a>,</div></div> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">相关新闻</span></div> <div class="artiNews clearfix pt10 fs14 font_w"> <ul> <li> <a rel="nofollow" href="/news/79.html">荆州房地产活动策划公司简q房C开盘活动怎么{划</a> <span>2020-01-02</span></li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/67.html">荆州房地产活动策划公司关于演出活动中需要注意的问题提醒</a> <span>2019-03-14</span></li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/63.html">荆州房地产活动策划公司分享房产暖场活动策划方?/a> <span>2019-02-14</span></li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/58.html">荆州房地产活动策划浅谈提升策划能力的Ҏ</a> <span>2018-12-13</span></li></ul> </div> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">相关产品</span></div> <div class="insPro clearfix tac pt10"> <div class="insProLi"> <h5> <a rel="nofollow" href="/supply/20.html" title="荆州房地产活动策划公?> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/33264/201805281743568853326411818.jpg?path=www.3149827.live/uploads/cp/201805281743568853326411818.jpg" width="235" height="179" /></a></h5> <h3> <a href="/supply/20.html" title="荆州房地产活动策划公?>荆州房地产活动策划公?/a></h3> </div></div> </div> </div><div class="foot font_w "> <div class="ftNav"> <div class="wfixed clearfix fs14"> <ul> <li> <a rel="nofollow" href="/">首页 <em></em></a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/about/">走进我们 <em></em></a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/">新闻资讯 <em></em></a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/">服务目 <em></em></a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们 <em></em></a> </li> <li> <a href="/sitemap.html">|站地图 <em></em></a> </li> <li> <a href="/sitemap.xml">XML <em></em></a> </li> <li> <a href="/changecity.html">城市分站 <em></em></a> </li> <li> <a href="/4g/">手机|站 <em></em></a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="#">q回剙</a></li> </ul> </div> </div> <div class="ftCon clearfix wfixed"> <div class="ftLogo fl"> <img src="/template/NEST70001/images/ftLogo.png" /></div> <div class="bottom fl"> <p>Copyright© www.3149827.live( <a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 荆州市环星传媒广告有限公?/p>荆州房地产活动策划哪家好Q供应订做多钱Q荆州大型活动策划怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供荆州活动策划公司、十堰广告公司、荆州房Czd{划、荆州广告设计公司等品质优良的品及报h,Ƣ迎来电生定制! <p>热门城市推广: <b class="ml15"></b></p> <div> <div class="cnzz fl"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1273767654'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1273767654%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <div style="fl"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2017-12-14/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script>Powered by <a rel="nofollow" title="企业pȝ" target="_blank">{l</a> <a rel="nofollow" target="_blank">鄂ICP?8008612?1</a></div> </div> </div> <div class="ftEwm tac fr"> <img src="/template/NEST70001/images/ewm.png" width="100" height="100"> <p>手机|站二维?/p> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <script src="/template/NEST70001/js/select.js"></script> <script>$(function() { $(".asidePro dt a").each(function() { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(".asidePro dt a").removeClass('cur'); $(this).addClass('cur'); return false; } }); $(".ftNav li a").hover(function() { $(".ftNav li a").removeClass("ftCur"); $(this).addClass("ftCur"); }); $(".ftNav li a").each(function() { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(this).addClass('ftCur'); return false; } }); $(".insPro .insProLi").hover(function() { $(this).find("h5 img").stop().animate({ "width": "255px", "height": "199px", "left": "-10px", "top": "-10px" }, 500); $(this).find("h3 a").addClass("cur"); }, function() { $(this).find("h5 img").stop().animate({ "width": "235px", "height": "179px", "left": "0px", "top": "0px" }, 500); $(this).find("h3 a").removeClass("cur"); }); })</script> <!--[if lt IE 9]> <style type="text/css">.Radius{ behavior: url(/template/NEST70001/js/PIE.htc); }</style> <![endif]--> <a href="http://www.3149827.live/"><span class="STYLE1">©</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.239749.tw">2018ʱʱƽ̨ĸ</a> <a href="http://www.eftxoa.tw">Ʊָڻص</a> <a href="http://www.wdkoug.tw">345678λ</a> <a href="http://www.521793.tw">5ֱѡϸʽ</a> <a href="http://www.462464.tw">㽭11ѡ淨</a> <a href="http://www.329681.tw">οͨƱʷ</a> <a href="http://www.bhpciw.tw">ֵ</a> <a href="http://www.098504.tw"></a> <a href="http://www.818524.tw">ֲվ</a> <a href="http://www.711734.tw">ƱôӺ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>