?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 荆州房地产活动策划|荆州q告设计公司|荆州大型zd{划|荆州市环星传媒广告有限公?/title> <link type="text/css" href="/template/NEST70001/lib/base.css" rel="stylesheet" /> <link type="text/css" href="/template/NEST70001/lib/style.css" rel="stylesheet" /> <script src="/template/NEST70001/js/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script src="/template/NEST70001/js/foucsbox.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top wfixed"> <div class="topNav pr Radius"> <span style="float:left;">荆州市环星传媒广告有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">荆州q告公司</a>?a href="/supply/">荆州营销zd{划</a>?a href="/news/">荆州房地产公x动策?/a>{相关信息发布和行业资讯,敬请x!</span> <div class="topNavSe Radius fl" style='float:right;'> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/33264/stat/"></script> </div> </div> <div class="topCen clearfix"> <div class="fl logo"> <H4> <img src="/uploads/logo/20180531034140.jpg" alt="荆州市环星传媒广告有限公? /></H4> </div> <div class="fr topCenR"> <div class="tel clearfix"> <h5 class="fl mt5"> <img src="/template/NEST70001/images/tel.jpg" /></h5> <h3 class="fl ml5"> <p class="fs14 font_w col_6">免费咨询热线</p> <p class="fs24 font_a col_d8 fb">15827725888</p></h3> </div> <div class="search fl"> <script type="text/JavaScript">function Seach() { var t = $(".select_showbox").text(); if (t == "站外") { document.getElementById("formSeach").action = "http://www.yiyeso.net/s.asp"; } else { document.getElementById("formSeach").action = "/key.aspx"; } }</script> <Form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" value="误入关键词搜烦" onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text fl" /> <div class="search_select fl"> <select name="nest" id="search"> <option value="0">站内</option> <option value="1">站外</option></select> </div> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/NEST70001/images/search_button.jpg" class="search_button"></Form> </div> </div> </div> </div> <div class="menu font_w fs16 mt10"> <div class="wfixed"> <ul> <li> <a rel="nofollow" href="/">首页</a></li> <li> <a rel="nofollow" href="/about/">走进我们</a></li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/">服务目</a></li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/">新闻资讯</a></li> <li> <a rel="nofollow" href="/download/">客户案例</a></li> <li> <a rel="nofollow" href="/about/about2.html">合作伙伴</a></li> <li> <a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div style="width:100%;overflow-x:hidden;"> <div style="width:1000px;margin:0 auto;"> <div style="width:1920px; height:500px; margin-left:-460px;"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgwidth=1920; var adimgheight=500; var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20180605062545.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180605062631.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20180605062605.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="'+adimgwidth+'" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> </div> </div> <div class="main clearfix wfixed"> <div class="fl insLeft font_w"> <div class="asidePro insAside"> <div class="tit tac pr"> <span class="fs22 font_w">新闻列表</span> <p class="fs16 font_a">NEWS LIST</p> <em class="pa line"></em> </div> <dl class="fs14 tac mt15"> <dt> <a href="/news/gsdt/" title="公司动?>公司动?/a></dt> <dt> <a href="/news/hyzx/" title="行业资讯">行业资讯</a></dt></dl> </div> <div class="asideCotact insAside mt30"> <div class="tit tac pr"> <span class="fs22 font_w">联系我们</span> <p class="fs16 font_a">CONTACT US</p> <em class="pa line"></em> </div> <ul class="fs14 mt15"> <li>荆州市环星传媒广告有限公?/li> <li>联系人:汪先?/li> <li>电话Q?5827725888</li> <li>传真Q?716-8216786</li> <li>邮箱Q? <a rel="nofollow" href="mailto:2729636718@qq.com" rel="nofollow">2729636718@qq.com</a></li> <li>|址Q? <a rel="nofollow" href="http://www.3149827.live" rel="nofollow">www.3149827.live</a></li> <li>地址Q荆州市沙市北京中\华信q场三楼</li></ul> </div> </div> <div class="fr insRight"> <div class="crumb"> <span class="fl font_w fs18">新闻资讯</span> <b class="fr">您现在的位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a></b></div> <div class="insNews clearfix pt10 fs14 font_w"> <ul> <li> <span class="time tac font_a"> <p class="year">2020-01-19</p> <p class="day">2020-01-19</p></span> <h3> <a href="/news/83.html" title="荆州zd{划公司q开业活动策划应该怎么?>荆州zd{划公司q开业活动策划应该怎么?/a> <b>荆州zd{划公司q开业活动策划应该怎么? 商场新店开业活动是新店开张的重要事情之一Q因此对于新店开业活动策划是一仉常讲I的Q不是随随便便的。那么新店开业活动策划要如何做呢Q下面荆州活动策划公司的编带大家了解一下一、新店开业活动策划要带有新鲜? ...</b> </h3> </li> <li> <span class="time tac font_a"> <p class="year">2020-01-15</p> <p class="day">2020-01-15</p></span> <h3> <a href="/news/82.html" title="荆州q告公司q活动策划怎么?>荆州q告公司q活动策划怎么?/a> <b>荆州q告公司q活动策划怎么做一个活动应该如何策划?有什么需要注意的Q下面就和荆州广告公怸h了解一下吧。(1Q一个活动名字很重要在策划活动的时候,一个合适的名字非常重要。可以是一些非帔R大上的,比如冠以“全球”这L名号的;也可以是一些比较有悬念Q能引v?..</b> </h3> </li> <li> <span class="time tac font_a"> <p class="year">2020-01-08</p> <p class="day">2020-01-08</p></span> <h3> <a href="/news/81.html" title="荆州q告公司分nq会{划有哪些新形势">荆州q告公司分nq会{划有哪些新形势</a> <b>荆州q告公司分nq会{划有哪些新形势q些q年会策划多了许多新奇有创意的年会主题,今年可以考虑q几U年会新形势哦,下面和荆州q告公司一起了解一下,赶紧告别那些单一的节目表演、聚会、KTV吧! 1、温泉主题年? 公司丑֊q会的初h加强员工情感交流Q缓?..</b> </h3> </li> <li> <span class="time tac font_a"> <p class="year">2020-01-08</p> <p class="day">2020-01-08</p></span> <h3> <a href="/news/80.html" title="荆州q告公司q大型活动需要提前多久策划及zd执行">荆州q告公司q大型活动需要提前多久策划及zd执行</a> <b>荆州q告公司q大型活动需要提前多久策划及zd执行 所谓大型活动策划一般需要提前半q以上甚至一q以上做准备Q大型的zd{划在前期筹备过E中Q需要跟各部门、领导开会研讨这场活动的主题、活动流E、要辑ֈ哪一U活动宣传效果。在{划开始前三个月还需要跟zd{划公司...</b> </h3> </li> <li> <span class="time tac font_a"> <p class="year">2020-01-02</p> <p class="day">2020-01-02</p></span> <h3> <a href="/news/79.html" title="荆州房地产活动策划公司简q房C开盘活动怎么{划">荆州房地产活动策划公司简q房C开盘活动怎么{划</a> <b>荆州房地产活动策划公司简q房C开盘活动怎么{划 q断旉来,全国房地产市场普遍回暖,部分城市房h爆发。可以说Q国内房C市场已经完全恢复。然而,随着外部房地产市场的变化Q预计它受到外部媄响,q将形成“蝴蝶效应”。房C政策的频J变化给房地产开发商和活?..</b> </h3> </li> <li> <span class="time tac font_a"> <p class="year">2020-01-02</p> <p class="day">2020-01-02</p></span> <h3> <a href="/news/78.html" title="荆州zd{划公司分n宴会{划应该如何q行">荆州zd{划公司分n宴会{划应该如何q行</a> <b>荆州zd{划公司分n宴会{划应该如何q行 Z在D办宴会的时候,很多{划公司Z避免ȝQ以为只是进行宴L会宴Q大多都只是按照宴会来进行宴会策划,也没有凸昑֮会的cd。主题上更是比较混ؕQ认为只要是宴席Q能够让来宾们进行用就可以了。但是,一定要凸显宴会...</b> </h3> </li> <li> <span class="time tac font_a"> <p class="year">2019-12-27</p> <p class="day">2019-12-27</p></span> <h3> <a href="/news/77.html" title="荆州q告公司分nzd{划Ҏ的要?>荆州q告公司分nzd{划Ҏ的要?/a> <b>荆州q告公司分nzd{划Ҏ的要点在zd{划的时候我们需要先了解一下活动的概念和特点,下面和荆州q告公司编一h了解一下吧。活动的定义zd{划是一Ҏ目的、有计划、有步骤地组l众多h参与的社会协调活动。这一定义要把握三个重要概念: 、活动要有鲜明的目的...</b> </h3> </li> <li> <span class="time tac font_a"> <p class="year">2019-12-27</p> <p class="day">2019-12-27</p></span> <h3> <a href="/news/76.html" title="荆州q告公司q如何做好活动策?>荆州q告公司q如何做好活动策?/a> <b>荆州q告公司q如何做好活动策划荆州广告公司给你徏议,惛_zd{划应该学什么之前,我们要搞清楚什么是zd{划。活动策划只是策划的一U或者说一内宏V其他还有房C{划、商策划、展会策划、汽车策划、^面策划、快消品策划、婚庆策划等{策划。可以说各行各业都需?..</b> </h3> </li></ul> </div> <div class="cms_page fr mt10 tac fs16 font_a"> <ul><li class="previous_s">上一?/li> <li class="pages_solid">1</li> <li class="pages_hollow"><a href="News_2.html" >2</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_3.html" >3</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_4.html" >4</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_5.html" >5</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_6.html" >6</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_7.html" >7</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_8.html" >8</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_9.html" >9</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="News_10.html" >10</a></li> <li class="next"><a href="News_2.html">下一?/a></li></ul></div> </div> </div><div class="foot font_w "> <div class="ftNav"> <div class="wfixed clearfix fs14"> <ul> <li> <a rel="nofollow" href="/">首页 <em></em></a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/about/">走进我们 <em></em></a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/news/">新闻资讯 <em></em></a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/">服务目 <em></em></a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们 <em></em></a> </li> <li> <a href="/sitemap.html">|站地图 <em></em></a> </li> <li> <a href="/sitemap.xml">XML <em></em></a> </li> <li> <a href="/changecity.html">城市分站 <em></em></a> </li> <li> <a href="/4g/">手机|站 <em></em></a> </li> <li> <a rel="nofollow" href="#">q回剙</a></li> </ul> </div> </div> <div class="ftCon clearfix wfixed"> <div class="ftLogo fl"> <img src="/template/NEST70001/images/ftLogo.png" /></div> <div class="bottom fl"> <p>Copyright© www.3149827.live( <a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 荆州市环星传媒广告有限公?/p>荆州房地产活动策划哪家好Q供应订做多钱Q荆州大型活动策划怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供荆州活动策划公司、十堰广告公司、荆州房Czd{划、荆州广告设计公司等品质优良的品及报h,Ƣ迎来电生定制! <p>热门城市推广: <b class="ml15"></b></p> <div> <div class="cnzz fl"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1273767654'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1273767654%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <div style="fl"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2017-12-14/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script>Powered by <a rel="nofollow" title="企业pȝ" target="_blank">{l</a> <a rel="nofollow" target="_blank">鄂ICP?8008612?1</a></div> </div> </div> <div class="ftEwm tac fr"> <img src="/template/NEST70001/images/ewm.png" width="100" height="100"> <p>手机|站二维?/p> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <script src="/template/NEST70001/js/select.js"></script> <script>$(function() { $(".asidePro dt a").each(function() { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(".asidePro dt a").removeClass('cur'); $(this).addClass('cur'); return false; } }); $(".ftNav li a").hover(function() { $(".ftNav li a").removeClass("ftCur"); $(this).addClass("ftCur"); }); $(".ftNav li a").each(function() { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(this).addClass('ftCur'); return false; } }); $(".insPro .insProLi").hover(function() { $(this).find("h5 img").stop().animate({ "width": "255px", "height": "199px", "left": "-10px", "top": "-10px" }, 500); $(this).find("h3 a").addClass("cur"); }, function() { $(this).find("h5 img").stop().animate({ "width": "235px", "height": "179px", "left": "0px", "top": "0px" }, 500); $(this).find("h3 a").removeClass("cur"); }); })</script> <!--[if lt IE 9]> <style type="text/css">.Radius{ behavior: url(/template/NEST70001/js/PIE.htc); }</style> <![endif]--> <script>$(function() { $(".insNews ul li").each(function() { var uploadTime1 = $(this).find("p.year").text(); var uploadYear = uploadTime1.substring(4, 0); $(this).find("p.year").text(uploadYear); var uploadTime2 = $(this).find("p.day").text(); var uploadDay = uploadTime2.substring(5); $(this).find("p.day").text(uploadDay); }); })</script> <a href="http://www.3149827.live/"><span class="STYLE1">©</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.484739.tw">ҫ</a> <a href="http://www.635429.tw">ַͨ</a> <a href="http://www.708624.tw">ɹ11ѡ5淨</a> <a href="http://www.163912.tw">Ͷƽ̨ĸ</a> <a href="http://www.eaaeib.tw">11ѡ</a> <a href="http://www.968671.tw">Ʊµʲôɫ</a> <a href="http://www.zqgskn.tw">ηƱ </a> <a href="http://www.ebbmju.tw/">ӪƱʹ˾</a> <a href="http://www.iwaalb.tw">1ֿ3ƻ׿</a> <a href="http://www.643181.tw"></a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>